Tạo Hướng Dẫn Sử Dụng Dưới Định Dạng Microsoft Word Và PDF

Tạo Hướng Dẫn Sử Dụng Dưới Định Dạng Microsoft Word Và PDF

Hướng dẫn sử dụng thường được tạo ra nhằm mục đích hướng dẫn nhân viên về một tính năng của sản phẩm hoặc một công đoạn trong quy trình làm việc. Trong đó trình bày chi tiết cách thực hiện hoặc cách sử dụng sản phẩm theo các bước. Hướng dẫn sử dụng thường được xuất ra...
Cách Thiết Kế Trò Chơi Lật Mảnh Ghép với ActivePresenter 8

Cách Thiết Kế Trò Chơi Lật Mảnh Ghép với ActivePresenter 8

Mô Tả & Luật Chơi Trò chơi Lật mảnh ghép bao gồm một bức tranh chứa từ khóa. Bức tranh này bị ẩn sau 4 mảnh ghép. Nhiệm vụ của người chơi là trả lời các câu hỏi ẩn trong mỗi mảnh ghép và đoán từ khóa liên quan đến bức tranh. Với mỗi câu trả lời đúng, người chơi...
Vai Trò Của Video Tương Tác Trong Giáo Dục Trực Tuyến

Vai Trò Của Video Tương Tác Trong Giáo Dục Trực Tuyến

Video không chỉ đóng vai trò quan trọng trong marketing mà từ lâu đã trở thành một yếu tố không thể thể thiếu trong giáo dục trực tuyến. Một video bao gồm các yếu tố hình ảnh và âm thanh. Nhờ đó, giúp giảm tải khối lượng đọc cho người học. Bên cạnh đó, nội dung bài...
Cách Tạo Thẻ Lật Thông Minh với ActivePresenter 8

Cách Tạo Thẻ Lật Thông Minh với ActivePresenter 8

Thẻ lật cũng là một loại thẻ học thông minh e-flashcard. Loại thẻ này giúp người học nhanh chóng ghi nhớ thông tin và củng cố kiến thức. Người học có thể nhấp vào một mặt của thẻ để khám phá các nội dung tương ứng (như hình ảnh, mô tả) ở mặt còn lại. Thẻ lật khác với...