CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục đích và phạm vi

Chính sách bảo mật làm minh bạch các thông tin mà chúng tôi thu thập được về bạn khi bạn truy cập vào trang web atomisystems.com hoặc các trang web khác do Atomi Systems sở hữu; hoặc khi bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp từ chúng tôi thông qua trang web này. Chính sách bảo mật miêu tả cách chúng tôi sử dụng các thông tin của bạn và cách bạn có thể kiểm soát các thông tin này.

Vào bất cứ thời điểm nào bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân của bạn (xem thêm mục Lựa chọn của bạn/ Hủy Đăng Ký).

Thông tin Atomi Systems thu thập và xử lý

Atomi Systems và các chi nhánh của Atomi Systems thu thập và sử dụng 2 loại thông tin về người dùng:

 1. Thông tin mà người dùng tự cung cấp bằng việc:
  • Đăng ký nhận bản tin Atomi Systems;
  • Đăng ký thông tin trên giấy tờ, qua các cuộc hội thảo trên mạng (ví dụ: Hội thảo web), hoặc các sự kiện mà Atomi Systems tổ chức (ví dụ: Hội thảo người dùng);
  • Tự nguyện đăng ký kết hợp tải về;
  • Liên hệ với Atomi Systems;
  • Thông qua nút “Liên hệ với chúng tôi” trên trang web;
  • Tham gia các cuộc thi;
  • Hoàn thành các khảo sát;
  • Mua sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp từ chúng tôi thông qua trang web này, hoặc tải xuống các sản phẩm phần mềm của Atomi Systems;
  • Đăng ký trở thành đối tác;
  • Báo cáo về các sự cố hỗ trợ cho Atomi Systems; 
 2. Thông tin theo dõi tổng hợp thu thập được khi người dùng tương tác với chúng tôi

Thông tin cá nhân bạn cung cấp cho Atomi Systems

Trang web này cung cấp cho người dùng những cách khác nhau để có thể liên hệ và cung cấp các thông tin cá nhân cho Atomi Systems. Nếu bạn quyết định cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn cũng có thể từ chối bất cứ lúc nào quyền sử dụng của chúng tôi về thông tin của bạn cũng như yêu cầu chúng tôi xóa thông tin mà bạn đã cung cấp trước đó (xem thêm mục Lựa chọn của bạn/ Hủy Đăng Ký).

Khi bạn hoàn thành Biểu Mẫu Câu Hỏi và Liên Hệ của Atomi Systems, bạn phải cung cấp những thông tin bắt buộc bao gồm: Họ tên, địa chỉ hòm thư điện tử, tên tỉnh/ thành phố, tên quốc gia, mã bưu điện, chủ đề, câu hỏi/ nhận xét của bạn, mục đích/ lý do bạn muốn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Atomi Systems. Atomi Systems có thể yêu cầu thêm một số thông tin bắt buộc khác ngoài những thông tin đã kể trên, ví dụ như bạn dự định dùng phiên bản nào của phần mềm Atomi Systems.

Khi bạn đăng ký thông tin cá nhân trên giấy tờ hoặc qua các cuộc hội thảo trên mạng, bạn được yêu cầu cung cấp các thông tin như họ tên, vị trí công việc, tên công ty/ tổ chức, hoạt động kinh doanh chính, địa chỉ hòm thư điện tử, tên tỉnh/ thành phố, tên quốc gia, mã bưu chính, mục đích/ lý do bạn muốn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Atomi Systems. Atomi Systems có thể yêu cầu thêm một số thông tin bắt buộc khác ngoài những thông tin đã kể trên.

Khi bạn muốn mua các sản phẩm từ Cửa hàng trực tuyến Atomi Systems, bạn cần đăng ký và mở một tài khoản AtomiSystems.com. Đơn đặt hàng của bạn được thực hiện thành công nếu chúng tôi nhận được địa chỉ hòm thư điện tử chính xác, thẻ tín dụng hợp lệ, và thông tin liên hệ kỹ thuật. Atomi Systems có thể ủy quyền cho các bên thứ ba để vận hành tất cả hoặc một phần của Cửa hàng trực tuyến Atomi Systems trong tương lai mà không cần thông báo thêm cho bạn, tuân theo thỏa thuận bằng văn bản bao gồm các quy định liên quan đến xử lý dữ liệu.

Khi bạn đăng ký làm đối tác, bạn sẽ phải cung cấp tên liên lạc, địa chỉ hòm thư điện tử, số điện thoại, và địa chỉ công ty của bạn. Atomi Systems có thể yêu cầu thêm một số thông tin bắt buộc khác ngoài những thông tin đã kể trên.

Khi bạn báo cáo các sự cố hỗ trợ dựa trên thỏa thuận hỗ trợ của bạn với Atomi Systems, bạn bắt buộc phải lựa chọn mức độ nghiêm trọng của sự cố, tóm tắt tình huống, cung cấp dữ liệu kỹ thuật có liên quan và thông tin liên hệ để Nhóm hỗ trợ Atomi Systems có thể điều tra sự cố và cung cấp thông tin phản hồi cho bạn. Atomi Systems có thể yêu cầu thêm một số thông tin bắt buộc khác ngoài những thông tin đã kể trên.

Chúng tôi có thể tiến hành các cuộc thi hoặc các cuộc khảo sát tự nguyện trên trang web của chúng tôi, trong đó chúng tôi hỏi người dùng về thông tin liên hệ của họ (như địa chỉ hòm thư điện tử). Đối với bất kỳ hoạt động nào khác, biểu mẫu đăng ký hoặc khảo sát của chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin mà bạn cần hoàn thành nếu bạn muốn tham gia vào các hoạt động này.

Ngoài những mục đích sử dụng được đề cập ở trên, chúng tôi có thể xin phép sự đồng ý của bạn để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho một mục đích cụ thể. Bạn sẽ được thông báo về mục đích mà chúng tôi sử dụng thông tin đó.

Atomi Systems có thể quyết định thay đổi thành phần của các biểu mẫu dữ liệu trên trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn có thể quyết định cung cấp hoặc không cung cấp thông tin cá nhân của bạn như mô tả ở trên mỗi lần bạn gửi thông tin đó thông qua trang web của chúng tôi.

Mục đích Atomi Systems sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi thông tin cho bạn, liên hệ với bạn, thực hiện các đơn đặt hàng của bạn, cũng như cho các mục đích khác được mô tả dưới đây tùy theo từng trường hợp. Mục đích cụ thể cho việc sử dụng các thông tin cá nhân có thể thay đổi, tùy thuộc vào cách mà bạn liên hệ với chúng tôi, ví dụ:

Khi bạn đăng ký vào danh sách gửi thư công khai để nhận tin tức hoặc thông tin sản phẩm của Atomi Systems, bạn phải cung cấp địa chỉ hòm thư điện tử chính xác của bạn. Xin lưu ý rằng danh sách gửi thư của Atomi Systems được lưu trữ bởi một số trang web thứ ba và địa chỉ hòm thư điện tử của bạn có thể được tìm thấy từ tài liệu lưu trữ của họ. Atomi Systems không quản lý hoặc có quyền kiểm soát những tài liệu lưu trữ đó;

Khi bạn đặt hàng hoặc tải xuống bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Atomi Systems; hoặc đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi; hoặc đăng ký thông tin của bạn trên giấy tờ/ qua các cuộc hội thảo trên mạng, chúng tôi thêm bạn vào danh sách gửi thư của mình và thỉnh thoảng sẽ liên hệ với bạn về các thông tin liên quan đến Atomi Systems. Chúng tôi cũng có thể thỉnh thoảng chia sẻ những thông tin này với các đối tác, các đại lý được chọn của Atomi Systems – những người có thể liên hệ với bạn để thảo luận thêm về các nhu cầu của bạn cho các sản phẩm và dịch vụ bổ sung.

Khi bạn tham gia một cuộc thi hoặc một cuộc khảo sát, chúng tôi có thể hỏi tên, địa chỉ, hòm thư điện tử của bạn để chúng tôi có thể quản lý cuộc thi và gửi thông báo tới người chiến thắng. Bạn cũng có thể tham gia vào cuộc thi hoặc cuộc khảo sát ở chế độ ẩn danh nhưng chúng tôi sẽ không thể xác định được bạn là người chiến thắng.

Nhìn chung, chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ của bạn từ biểu mẫu nhập liệu để gửi thông tin cho bạn về công ty và sản phẩm của chúng tôi, hoặc để liên hệ với bạn khi cần thiết (ví dụ những thông báo về sự cập nhật, bản vá lỗi…)

Quyền truy cập thông tin cá nhân

Nhân viên của công ty Atomi Systems và các bên thứ ba được ủy thác có quyền được truy cập vào thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên cơ sở cần biết từ bất kỳ quốc gia nào có nhân viên của Atomi Systems. Điều này có nghĩa là thông tin của bạn có thể được truy cập từ những quốc gia khác như Hoa Kỳ, nơi có thể không có mức độ bảo mật dữ liệu tương đương như ở quốc gia của bạn. Chúng tôi vẫn đảm bảo quyền riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn ở các quốc gia này như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật Web.

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp cần thiết để tuân thủ luật pháp hiện hành, đáp ứng các yêu cầu pháp lý như trát hầu tòa hoặc lệnh khám xét để bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của Atomi Systems và người dùng của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm sự trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

Ngoài ra, Atomi Systems và các đối tác hoặc nhà tài trợ của Atomi Systems có thể tham gia vào các sự kiện chung hoặc bán lại các sản phẩm của nhau. Các chương trình khuyến mãi như vậy sẽ luôn tham khảo các đối tác có liên quan. Cả Atomi Systems và các đối tác của Atomi Systems sẽ có quyền truy cập thông tin mà bạn cung cấp khi bạn đăng ký tham gia các sự kiện chung hoặc các sự kiện được tài trợ trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể ủy thác cho bên thứ ba để liên hệ với người dùng để quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của Atomi Systems.

Thông tin theo dõi tổng hợp

Chúng tôi phân tích mục đích sử dụng của khách truy cập vào các trang web được sở hữu bởi Atomi Systems bằng cách theo dõi và xử lý các thông tin như lượt xem trang, lưu lượng truy cập, cụm từ được tìm kiếm và click.

Trang web của chúng tôi cũng tự động lưu lại địa chỉ IP của khách truy cập. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP để giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của mình, quản trị trang web, phân tích xu hướng và mô hình hành vi, theo dõi hoạt động của người dùng, thu thập thông tin nhân khẩu học để phục vụ cho mục đích tổng hợp và giúp đảm bảo an toàn cho sự tương tác của bạn với trang web.

Là một phần trong cách tiếp cận để cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa trên trang web, Atomi Systems sử dụng cookie để lưu trữ và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ được gửi đến trình duyệt của bạn từ máy chủ web được lưu trên ổ cứng, cookie giúp lần truy cập tiếp theo của bạn trở nên dễ dàng hơn khi bạn đăng nhập vào trang web này. Ví dụ một cookie được gửi tới khi bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào một trang web. Với sự cho phép của bạn, cookie có thể lưu trữ thông tin từ các biểu mẫu bạn nhập để tạo hồ sơ người dùng, nhờ đó bạn không phải nhập lại những thông tin này vào mỗi lần truy cập tiếp theo trên cùng một trang web. Cookie cũng có thể được sử dụng để xác định các trang web đã mang bạn đến với website của chúng tôi.

Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của mình bị lưu trữ bởi cookie, bạn có thể cấu hình trình duyệt để thông báo cho bạn bất cứ khi nào một cookie được gửi đến, nhờ đó với mỗi lần truy cập bạn có thể quyết định chấp nhận chúng hoặc không. Tuy nhiên, việc sử dụng cookie là cần thiết để cung cấp một số tính năng nhất định và lựa chọn từ chối cookie có thể làm giảm đi chức năng của trang web. Trợ giúp trình duyệt của bạn nên bao gồm các hướng dẫn chính xác giải thích cách xác định chấp nhận cookie.

Chúng tôi sử dụng thông tin theo dõi này để cải thiện trang web của mình, để cung cấp thông tin cá nhân hóa và và những ưu đãi đến người dùng (ví dụ quảng cáo), và để hiểu thói quen mua hàng của khách hàng. Chúng tôi cũng chia sẻ lượng truy cập ẩn danh và thông tin nhân khẩu học dưới dạng tổng hợp cho các nhà quảng cáo và các đối tác kinh doanh. Tuy nhiên, chúng tôi không chia sẻ bất cứ thông tin nào có thể xác định một người dùng cá nhân cho các nhà quảng cáo.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với các đường link

Trang web này chứa những đường link tới các trang khác. Atomi Systems sẽ không chịu trách nhiệm cho các quy định về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web khác ngay cả khi Atomi Systems không tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý cho một trang web được liên kết. Bạn có thể xác định Atomi Systems có chịu trách nhiệm về nội dung của trang web hay không bằng cách xem lại URL và xác nhận quyền sở hữu tên miền áp dụng bằng các phương tiện như whois.com

Sự bảo mật

Trang web của chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật tại chỗ để bảo vệ thông tin khỏi sự mất mát, lạm dụng và thay đổi. Tất cả dữ liệu liên quan đến người dùng, thông tin hệ thống máy tính của họ, và các kết quả đối chiếu được lưu trữ trên một hay nhiều máy chủ tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Các máy chủ này được đặt trong một không gian bảo mật của chúng tôi hoặc của bên thứ ba được ủy thác và chỉ được truy cập khi có sự ủy quyền bởi nhân viên Atomi Systems. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc để phục vụ mục đích duy trì máy chủ của chúng tôi, bên thứ ba có quyền truy cập chúng.

Thông báo về các thay đổi

Nếu chúng tôi thay đổi Chính Sách Bảo Mật, chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi đó trên trang web này. Nếu Atomi Systems quyết định thay đổi Chính Sách Bảo Mật này, Atomi Systems sẽ thông báo đến những người dùng đã đăng ký nhận bản tin Atomi Systems về những sự thay đổi này trong bản tin tiếp theo.

Nếu chúng tôi quyết định sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân theo cách khác với cách được nêu ra tại thời điểm thu thập thông tin, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng qua hòm thư điện tử. Người dùng sẽ có thể không cho phép hoặc, trong trường hợp pháp luật của quốc gia sở tại yêu cầu, cho phép việc sử dụng thông tin cá nhân của họ cho bất kỳ mục đích nào mới.

Lựa chọn của bạn/ Hủy đăng ký

Trang web của chúng tôi cho phép người dùng hủy đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi và từ đối tác của chúng tôi tại thời điểm chúng tôi yêu cầu thông tin về người dùng.

Trang web này cũng cung cấp cho người dùng những tùy chọn dưới đây để xóa thông tin của họ khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi để họ không còn nhận được những thông tin liên lạc trong tương lai hoặc quyền truy cập vào các dịch vụ khác của chúng tôi:

 1. Người dùng có thể gửi thư điện tử đến hòm thư support@atomisystems.com và nêu rõ yêu cầu của mình.
 2. Người dùng có thể phản hồi thông tin liên lạc không mong muốn mà họ nhận được, nêu rõ yêu cầu của mình hoặc hủy đăng ký.

Xem lại thông tin cá nhân

Bạn có thể xem lại và xác thực thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập được bằng cách gửi thư điện tử đến hòm thư support@atomisystems.com và yêu cầu xem lại thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể được yêu cầu xuất trình giấy tờ cá nhân chứng minh rằng bạn là người có liên quan đến thông tin đó.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về tuyên bố quyền riêng tư, các quy định của trang web này, hoặc các giao dịch của bạn với trang web này, chúng tôi luôn khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi qua hòm thư điện tử support@atomisystems.com.