ActivePresenter 7 – Phần mềm tạo bài giảng e-Learning toàn diện

 

Giá tiêu chuẩn

5.000.000 VNĐ

Chỉ dành cho thị trường Việt Nam. Các nước khác xin xem tại

https://atomisystems.com/pricing/

Giá tiêu chuẩn

3.000.000 VNĐ

Dành cho các tổ chức giáo dục và phi lợi nhuận tại Việt Nam

Mua nhiều

Giảm từ 20% – 50%

Khách hàng muốn mua số lượng lớn, xin liên hệ với chúng tôi

 

Saola Animate 2 – Phần mềm tạo nội dung hoạt hình tương tác HTML5 cho Web

Giá tiêu chuẩn

1.299.000 VNĐ

Chỉ dành cho thị trường Việt Nam. Các nước khác xin xem tại https://atomisystems.com/pricing/saola-animate/

Mua nhiều

Giảm từ 20% – 50%

Khách hàng muốn mua số lượng lớn, xin liên hệ với chúng tôi