ActivePresenter 8 – Phần mềm tạo bài giảng e-Learning toàn diện

 

Giá tiêu chuẩn

9.000.000 ₫

(1 bản)

Dành cho các công ty, tổ chức tại Việt Nam.

Giá ưu đãi

4.000.000 ₫

(1 bản)

Dành cho các trường, các tổ chức giáo dục và phi lợi nhuận tại Việt Nam

Giá ưu đãi cá nhân

2.000.000 ₫

(1 bản)

Dành cho giáo viên, sinh viên, học sinh đang theo học tại các trường ở Việt Nam

Saola Animate 2 – Phần mềm tạo nội dung hoạt hình tương tác HTML5 cho Web

Giá tiêu chuẩn

1.299.000 ₫

Chỉ dành cho thị trường Việt Nam. Các nước khác xin xem tại https://atomisystems.com/pricing/saola-animate/

Mua nhiều

Giảm từ 10% – 40%

Khách hàng muốn mua số lượng lớn, xin liên hệ với chúng tôi