Sử dụng thẻ học thông minh flashcard trong học tập là phương pháp hữu hiệu giúp người học tiếp nhận kiến thức nhanh hơn và ghi nhớ lâu hơn. Trong bài viết ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng tính năng Trạng thái đối tượngHành động nâng cao trong phần mềm ActivePresenter để tạo một bộ thẻ học thông minh flashcard. 

Về cơ bản, thẻ học thông minh flashcard bao gồm hai mặt: mặt trước và mặt sau. Khi bạn nhấp chuột vào một mặt bất kỳ thì mặt còn lại sẽ hiện ra. Ta cùng thực hiện các bước sau để tạo một bộ thẻ học thông minh flashcard:

1. Tạo 2 Mặt Của Thẻ Học Thông Minh Flashcard

Trước tiên, ta tạo mặt trước của thẻ học thông minh bằng cách chèn thêm một trong các đối tượng như Hình dạng, Hình ảnh, hoặc Chú thích văn bản. Ở đây tôi sử dụng Hình dạng. Các đối tượng này đều có trong tab Thêm. Sau đó, ta dùng tính năng Trạng thái đối tượng trên tab Khung nhìn để tạo mặt sau của flashcard.

Thẻ học thông minh flashcard

2. Thêm Biến Đúng/Sai

Chúng ta sử dụng Biến Đúng/Sai đối với những hành động chỉ có hai giá trị duy nhất như đúng/sai, nhấp chuột/ không nhấp chuột, v.v. Trong ví dụ này, chỉ có 2 trường hợp có thể xảy ra đối với tấm thẻ flashcard, đó là hiện mặt trước hoặc mặt sau. Nên ta sẽ cần một biến Đúng/Sai để tạo 2 trạng thái này. Để thêm một biến Đúng/Sai, ta làm như sau:

 • Trong tab Trang đầu > Biến
 • Nhấp chuột vào biểu tượng hình dấu cộng để thêm biến
 • Chọn loại biến là Đúng/Sai với giá trị ban đầu là Đúng
 • Đặt tên cho biến và lưu lại
Tạo biến đúng sai

3. Tạo Hành Động Nâng Cao

Hành động nâng cao là tính năng vô cùng hữu dụng khi bạn muốn dùng một sự kiện – hành động cho nhiều đối tượng như thẻ học thông minh flashcard. Nó giúp bạn giảm thiểu được lượng thời gian đáng kể bởi chỉ với thao tác sao chép, bạn có thể dễ dàng tạo được sự kiện cho nhiều thẻ flashcard một lúc. 

Nhìn chung, một hành động nâng cao sẽ bao gồm 3 phần: tên, tham số và hành động. Để thêm một hành động nâng cao, ta thực hiện các bước sau:

 • Trên tab Câu hỏi hoặc khung Thuộc tính > Tương tác > Sự kiện – Hành động, nhấp chuột vào biểu tượng Hành động nâng cao để mở hộp thoại Hành động nâng cao
 • Thêm Tham số Hành động tương ứng
 • Thêm hành động và điều kiện sử dụng Tham số bên trên. Bạn cần hai hành động Thay đổi trạng thái đối tượng và một hành động Chỉnh sửa biến để đảo giá trị của biến liên tục. Thêm một hành động Phát âm thanh để khi người học nhấp chuột vào mặt trước của thẻ flashcard thì sẽ có âm thanh phát ra. 
 • Đặt tên cho hành động nâng cao vừa tạo và lưu lại.
Hành động nâng cao cho thẻ học thông minh flashcard

4. Gán Hành Động Nâng Cao Cho Sự Kiện

Sau khi tạo xong Hành động nâng cao, bạn cần gán hành động này cho thẻ học thông minh flashcard. Ta thực hiện bước này giống như khi ta gán hành động mặc định cho một đối tượng nào đó.

 • Thêm sự kiện Khi nhấp chuột cho Hình dạng (tấm flashcard)
 • Nhấp chuột vào Hành động nâng cao để thêm hành động mà bạn vừa tạo
 • Thêm đối tượng phù hợp cho từng Tham số
Gán hành động nâng cao cho sự kiện

5. Sao Chép Và Dán Sự kiện Cho Nhiều Thẻ Flashcard Khác

Để thêm cùng một Hành động nâng cao cho nhiều thẻ học thông minh flashcard khác, bạn chỉ cần sao chép và dán sự kiện như sau:

 • Nhấp chuột phải vào sự kiện mà bạn muốn sao chép > Sao chép
 • Để chuột vào vị trí mà bạn muốn dán sự kiện
 • Nhấp chuột phải và chọn Dán

Tương tự, bạn cũng có thể dùng phím tắt CTRL + CCTRL + V để sao chép sự kiện.

Sao chép sự kiện

Sau đó, bạn có thể thay đổi bất kỳ đối tượng hay hành động nào trong sự kiện vừa sao chép cho phù hợp. Như trong ví dụ này, ta sẽ thay thế âm thanh của từng tấm thẻ học thông minh flashcard.

Thay thế âm thanh cho flashcard

6. Thêm Hành Động Cho Sự Kiện Khi Tải

Tiếp tục, bạn cần thêm hành động Chỉnh sửa biến vào sự kiện Khi tải của slide. Hành động này giúp biến trở lại giá trị ban đầu là Đúng mỗi khi ta chuyển sang một slide mới (tấm flashcard mới). Bạn có thể dùng Slide Master (Khung nhìn > Bản cái slide) để thực hiện nhanh hơn.

Thêm hành động vào sự kiện Khi tải

7. Thêm Nút Điều Hướng

Bước cuối cùng để hoàn thiện bộ thẻ học thông minh flashcard ngày hôm nay đó là thêm các nút điều hướng để di chuyển giữa các slide. Ta cũng cần dùng Slide Master để thêm hai nút điều hướng “Tiếp theo” và “Quay lại”. Để thêm hai nút này, ta làm như sau: 

Bước 1: Thêm hai Hình dạng (tab Thêm > Hình dạng)

Bước 2: Thêm sự kiện – hành động cho hai nút này

 • Nút “Tiếp theo”: Thêm hành động Lên trước vào sự kiện Khi tải để chuyển sang slide tiếp theo nếu người học nhấp chuột vào nút này.
 • Nút “Quay lại”: Thêm hành động Quay lại vào sự kiện Khi tải để quay về slide trước đó nếu người học nhấp chuột vào nút này.
Di chuyển thẻ học thông minh Flashcard

Chú ý: Để slide không tự động chuyển sang slide tiếp theo, ta cần bỏ chọn ô Tự chuyển slide trong layout này. (Khung Thuộc tính > Thông tin chung > Bỏ chọn Tự chuyển slide).

Tự chuyển slide

Giờ đây, bạn có thể xem trước bộ thẻ học thông minh flashcard mình vừa tạo bằng cách nhấp Xem trước HTML5 trong tab Trang đầu

Như vậy, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu cách tạo một bộ thẻ học thông minh flashcard cơ bản với ActivePresenter. Hãy tiếp tục theo dõi những bài viết của chúng tôi để biết cách tạo ra một thẻ học thông minh flashcard nâng cao, bộ thẻ lật thông minh cho những mục đích sử dụng khác nhau.