Để tiếp nối những bài viết hướng dẫn tạo trò chơi tương tác bằng phần mềm ActivePresenter 8, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với thầy cô và các bạn cách thiết kế trò chơi Giải cứu bãi biển. Trò chơi này không chỉ khiến giờ học trở nên sinh động, hấp dẫn, mà còn giúp các em học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 

Bài viết này bao gồm 4 phần chính:

Giới Thiệu Luật Chơi Giải Cứu Bãi Biển

Trên một bãi biển có nhiều rác, nhiệm vụ của người chơi là dọn sạch rác trên bãi biển. Để làm được điều đó, người chơi sẽ nhấp chuột vào hình ảnh rác, sau đó một câu hỏi xuất hiện yêu cầu người chơi trả lời. Nếu trả lời đúng, hình ảnh đó sẽ biến mất. Cứ làm như vậy cho đến khi bãi biển không còn rác, người chơi sẽ chiến thắng. Ngược lại, nếu người chơi trả lời sai, sẽ phải chơi lại từ đầu.  

Giải cứu bãi biển

Nguồn ảnh: Designed by brgfx / Freepik

Chuẩn Bị

Trước khi bắt tay vào thiết kế trò chơi này, chúng ta cần chuẩn bị:

 • Hình ảnh rác.
 • Hình ảnh bãi biển làm hình nền.
 • Âm thanh chiến thắng.
 • Âm thanh sóng biển làm nhạc nền (tùy chọn). 
 • Thêm 10 slide mới. Mở tab Trang đầu hoặc Thêm > Slide mới, rồi thêm 10 slide.

Lập Bố Cục Trò Chơi

Nếu khi làm tập làm văn, chúng ta phải lập dàn ý, thì trước khi tạo một trò chơi, chúng ta cũng cần tạo bố cục trò chơi. 

Đối với trò chơi Giải cứu bãi biển, chúng ta sẽ tạo trò chơi bao gồm 10 slide như hình dưới đây:

Bố cục trò chơi

Trò chơi bao gồm:

 • Slide 1: Bìa.
 • Slide 2: Nội dung.
 • Slide 3,4: Câu hỏi 1,2 – Câu hỏi Nhiều lựa chọn.
 • Slide 5,6,7,8: Câu hỏi 3,4,5,6 – Câu hỏi Đúng/Sai.
 • Slide 9: Chiến thắng.
 • Slide 10: Thua cuộc.

Sau khi thêm 10 slide và lập bố cục, bạn nên đổi tên cho slide để dễ nhận biết ở bước thêm Sự kiện – Hành động. Ở khung slide, nhấp chuột phải slide > Slide dạng tiêu đề > nhấp đúp chuột vào mỗi tiêu đề để đổi tên cho slide. 

Đổi tên slide

Thiết Kế Trò Chơi Giải Cứu Bãi Biển

Phần này bao gồm: 

 1. Tạo Biến
 2. Tạo slide Bìa
 3. Tạo slide Nội dung
 4. Tạo slide Câu hỏi
 5. Tạo slide Chiến Thắng
 6. Tạo slide Thua cuộc
 7. Thêm hiệu ứng Chuyển tiếp cho slide

1. Tạo Biến

Một phần quan trọng khi thiết kế trò chơi Giải cứu bãi biển là tạo biến số. Để tạo biến số, hãy làm theo các bước dưới đây:

 • Mở tab Trang đầu > Biến
 • Nhấp nút Thêm mới (1) để thêm biến. 
Tạo biến
 • Chọn Đóng để lưu và kết thúc. 

Ở đây, biến số được dùng để gán điểm trong trường hợp người chơi trả lời đúng. Ví dụ, nếu người chơi trả lời đúng câu hỏi 1, biến đúng1 sẽ được gán giá trị bằng 1. 

2. Tạo Slide Bìa

Slide Bìa là slide mở đầu, giới thiệu thông tin chung về trò chơi.

2.1 Thiết Kế Slide Bìa

Chúng ta sẽ thiết kế slide Bìa bao gồm: hình nền, tên trò chơi, luật chơi và nút Bắt đầu

 • Tạo Hình nền: Ở khung Thuộc tính, tab Thuộc tính của Slide > Tô màu nền > Tô ảnh > chọn ảnh bãi biển từ máy tính. Như vậy chúng ta đã có ảnh nền là bãi biển. 
 • Tạo Tiêu đề và luật chơi: Để tạo tiêu đề và luật chơi cho trang bìa, ở tab Thêm > Chú thích văn bản. Bạn có thể tùy chỉnh Phông chữ, Cỡ chữ, … ở tab Trang đầu hay Căn chỉnh, Đổ bóng, … ở tab Định dạng
 • Tạo nút Bắt đầu: Ở tab Thêm > Nút để thêm nút Bắt đầu. Khi bấm vào nút này sẽ giúp người chơi di chuyển đến slide tiếp theo và bắt đầu chơi. 
 • Bỏ chọn Tự chuyển slide ở tab Thuộc tính của Slide, mục Thông tin chung. Làm tương tự đối với slide Nội dung, Chiến thắngThua cuộc
Bỏ chọn Tự chuyển slide

2.2 Thêm Sự Kiện – Hành Động

Khi người chơi nhấn vào nút Bắt đầu, slide Nội dung sẽ xuất hiện. Vì vậy, ta cần thêm sự kiện Khi nhấp chuột cho nút này.

 • Chọn nút Bắt đầu.
 • Mở tab Tương tác ở khung Thuộc tính.
 • Ở mục Sự kiện – Hành động, nhấn nút Thêm sự kiện > Khi nhấp chuột.
 • Nhấn nút Thêm hành động > Lên trước, hoặc Chuyển đến slide > Nội dung.
Thêm hành động - sự kiện cho nút Bắt đầu

Ngoài ra, bạn có thể thêm Hiệu ứng xuất hiện cho tiêu đề và nút Bắt đầu để trình chiếu được bắt mắt hơn.

3. Tạo Slide Nội dung

Slide Nội dung là slide chứa những hình ảnh rác.

3.1 Thiết Kế Slide Nội dung

Trước hết, hãy mở tab Thêm > Hình ảnh để chèn những hình ảnh rác mà bạn đã chuẩn bị. Sau đó, sắp xếp chúng sao cho phù hợp. 

Số lượng hình ảnh rác sẽ tương ứng với số lượng câu hỏi, vì vậy hãy đổi tên cho chúng để dễ nhận biết, ví dụ: Ảnh 1, Ảnh 2,… Để đổi tên cho hình ảnh, chọn ảnh > khung Thuộc tính > tab Tương tác > mục Thông tin chung > điển tên mới vào ô Tên

Đổi tên đối tượng rác

3.2 Thêm Sự Kiện – Hành Động

Khi nhấn vào các đối tượng hình ảnh rác, slide câu hỏi tương ứng sẽ được trình chiếu. Vì vậy, tương tự như bước trên, chúng ta cũng thêm sự kiện Khi nhấp chuột và hành động Chuyển đến slide > Câu 1/Câu 2… cho các đối tượng này. 

Thêm sự kiện - hành động cho đối tượng rác

Ở trò chơi Giải cứu bãi biển, nếu người chơi trả lời đúng, trình chiếu slide sẽ quay lại slide Nội dung, đối tượng hình ảnh rác tương ứng sẽ biến mất. Vì vậy ở sự kiện Khi tải, ta cần thêm các hành động với điều kiện đi kèm như sau:

Sự kiện Khi tải, thêm hành động Ẩn đối tượng

Tại sao ta lại cần thêm điều kiện Nếu đúng… bằng với 1 cho hành động? Như đã nói ở phần Tạo biến, nếu người chơi trả lời đúng câu hỏi 1, biến đúng1 sẽ được gán giá trị bằng 1. Điều này có nghĩa là nếu người chơi trả lời đúng Câu 1, thì Ảnh 1 sẽ biến mất. 

Tip: Ta có thể sao chép và dán các hành động giống nhau để tiết kiệm thời gian. Sau đó, chỉnh sửa các đối tượng của hành động và giá trị ở điều kiện. 

4. Tạo Slide Câu hỏi

Tùy thuộc vào số lượng đối tượng hình ảnh rác ở slide Nội dung, bạn cần chuẩn bị số lượng slide câu hỏi tương ứng. Ví dụ, bạn có 6 đối tượng hình ảnh rác, bạn cần chuẩn bị 6 slide câu hỏi. 

ActivePresenter cung cấp cho bạn 11 dạng câu hỏi, bạn có thể thêm bất cứ dạng câu hỏi nào bạn muốn vào trò chơi của mình. 

Các loại câu hỏi

4.1. Thêm Slide Câu hỏi

Mở tab Câu hỏi > chọn dạng câu hỏi bạn muốn để thêm slide câu hỏi.

Khi chèn câu hỏi, hình nền mặc định vẫn là hình nền bãi biển như slide Bìa. Để câu hỏi và các đáp án dễ nhìn hơn, bạn nên thay hình nền khác cho các slide câu hỏi.

4.2. Thêm Sự Kiện – Hành Động

Khi thêm bất cứ dạng câu hỏi nào, ActivePresenter đều tự động cài đặt các hành động – sự kiện mặc định. Bạn có thể xóa, chỉnh sửa hoặc thêm mới.

Thêm sự kiện - hành động cho câu hỏi

Khi người chơi trả lời đúng: 

 • Gán biến đúng1 bằng 1. Ta ngược lên sự kiện Khi tải ở phần trên,điều kiện Nếu đúng1 bằng với 1 có nghĩa là nếu người chơi trả lời đúng câu hỏi 1.
 • Phát âm thanh đúng.
 • Chuyển đến slide Nội dung nếu đây chưa phải là câu hỏi cuối cùng.
 • Chuyển đến slide Chiến thắng nếu đây là câu hỏi cuối. Người chơi sẽ chọn ngẫu nhiên các đối tượng hình ảnh rác nên ta không thể biết được đâu sẽ là câu hỏi cuối cùng mà người chơi sẽ làm. Vì vậy, ta sẽ thêm điều kiện Nếu apQuizScore bằng với 6 vào hành động này. Điều kiện này có nghĩa là nếu người chơi trả lời đúng 6 câu hỏi, dành đủ 6 điểm, hành động chuyển sang slide Chiến thắng sẽ xảy ra. 

Khi người chơi trả lời sai:

 • Phát âm thanh sai.
 • Chuyển đến slide Thua cuộc và phải chơi lại. 

Tip: Bạn có thể sao chép sự kiện – hành động từ slide câu hỏi này rồi dán vào các slide câu hỏi còn lại để tiết kiệm thời gian. Đừng quên thay đổi biến ở phần hành động. 

5. Tạo Slide Chiến Thắng

Khi người chơi trả lời đúng tất cả các câu hỏi và dọn sạch rác ở bãi biển, slide Chiến thắng sẽ xuất hiện để chúc mừng. Bạn có thể chèn thêm hình ảnh pháo hoa, âm thanh vỗ tay, …để slide thêm sinh động.

6. Tạo Slide Thua cuộc

Trong trường hợp người chơi trả lời sai bất cứ câu hỏi nào, slide Thua cuộc sẽ xuất hiện. Khi đó người chơi sẽ phải chơi lại từ đầu, vậy nên chúng ta cần thêm nút Chơi lại vào slide này.

Khi người chơi nhấn vào nút này, trò chơi sẽ tải lại từ đầu. Vì vậy, ta thêm sự kiện Khi nhấp chuột và thêm hành động Chạy lại bài trình chiếu.

7. Thêm Hiệu Ứng Chuyển Tiếp Slide

Bạn có thể thêm hiệu ứng Chuyển tiếp cho slide.

Mở tab Chuyển tiếp và chọn loại hiệu ứng mà bạn thích. Đối với một số hiệu ứng như Đẩy vào, Quét,… bạn có thể nhấn vào Tùy chọn hiệu ứng để chọn hướng của hiệu ứng. 

Sau khi thêm hiệu ứng, trên Dòng thời gian sẽ xuất hiện hình thoi màu xanh dương. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ dài của hiệu ứng bằng cách kéo hình thoi đến vị trí mong muốn. 

THêm hiệu ứng chuyển tiếp slide

Lời Kết

Trên đây là hướng dẫn chi tiết các bước thiết kế trò chơi Giải cứu bãi biển. Hy vọng nó giúp ích được thầy cô và các bạn trong quá trình giảng dạy và tạo nội dung elearning. Mời thầy cô và các bạn truy cập trang tạo bài giảng elearning và kênh youtube của chúng tôi để xem thêm nhiều bài viết và video bổ ích. 

Xem thêm: