Trong bài viết trước đó, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách tạo thẻ học thông minh flashcard để học kiến thức mới. Bài viết hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra loại thẻ học thông minh flashcard với mức độ tương tác cao hơn để kiểm tra nhận thức của học sinh. Đó là thẻ học thông minh flashcard tương tác nâng cao.

Loại thẻ học thông minh flashcard tương tác nâng cao này gồm hai mặt. Mặt trước chứa gợi ý và một chỗ trống để người học điền câu trả lời. Mặt còn lại là lời giải thích cho đáp án đúng. Bây giờ, tôi sẽ thiết kế một ví dụ yêu cầu người học đoán tên của loài động vật: Sao la.

Thiết kế hai mặt của thẻ học thông minh Flashcard tương tác nâng cao

Mặt trước

Bước 1: Thêm một hình dạng và thay đổi kiểu màu tô của nó (Chú thích > Hình dạng). Để thêm một gợi ý về tên loài động vật, nháy đúp chuột vào hình dạng để thêm văn bản. 

Bước 2: Thêm một ảnh để minh họa cho loài động vật này (Trong tab Chú thích > Nhấp chuột vào Hình ảnh > Lựa chọn một ảnh từ máy tính của bạn).

Mặt sau

Bước 1: Chỉnh sửa mặt sau bằng cách sử dụng tính năng Trạng thái.

  • Mở cửa sổ Trạng thái: Chọn hình dạng > Khung hình > Trạng thái.
  • Thêm trạng thái mới: Nhấp Chỉnh sửa trạng thái > Gõ tên và nhấp Đồng ý để lưu. Ví dụ, tôi đặt tên Trạng thái mới là Saola.
  • Thêm văn bản: Nhấp vào hình dạng và thêm thông tin.
thêm trạng thái mới để tạo thẻ học thông minh  flashcard tương tác nâng cao
  • Thêm câu trả lời: Trong tab Chú thích > Nhấp chuột vào Hình dạng để thêm một hình dạng từ Thư viện. Sau đó, gõ câu trả lời vào đó
  • Thêm biểu tượng đúng/sai: (Chú thích > Hình ảnh > Chọn hình ảnh từ máy tính để thêm vào). 

Lưu ý: Để không hiện câu trả lời và biểu tượng đúng/ sai ở mặt trước của thẻ, hãy chọn Ẩn khi bắt đầu ở phần Đặt thời gian ở tab Kích thước và thuộc tính.

ẩn khi bắt đầu

Thêm một hộp văn bản để người học điền đáp án (Tương tác > Hộp văn bản). Tôi không cần hai tin nhắn phản hồi của hộp văn bản, do đó tôi xóa chúng đi.

thiết kế thẻ học thông minh 
 flashcard tương tác nâng cao

Thiết lập Đáp án đúng và Sự kiện – Hành động cho thẻ học thông minh Flashcard tương tác nâng cao

Thiết lập Giá trị đúng cho Câu trả lời

Lựa chọn hộp văn bản và điều hướng đến khung Tương tác. Bạn có thể thêm nhiều giá trị đúng như bạn mong muốn bằng cách nhấp chuột vào nút Thêm giá trị trong phần thông tin chung. Sau đó gõ đáp án trả lời vào hộp. Ví dụ, tôi thiết lập bốn đáp án đúng như ảnh dưới đây: 

Thiết lập giá trị đúng cho câu trả lời của thẻ học thông minh  flashcard tương tác nâng cao

Thêm Sự kiện – Hành động, Điều kiện cho Hộp văn bản

Tấm thẻ sẽ lật mặt sau sau khi người học điền đáp án trả lời. Nếu câu trả lời là đúng, biểu tượng đúng sẽ xuất hiện. Ngược lại, nếu câu trả lời là sai, biểu tượng sai sẽ xuất hiện. Ngoài ra, tôi sẽ thêm sự kiện và hành động cho hộp văn bản. Để thực hiện, lựa chọn hộp văn bản, điều hướng tới khung Thuộc tính. Trong phần Sự kiện – Hành động, lần lượt thiết lập sự kiện- hành động như trong hình minh họa dưới đây: 

thêm sự kiện - hành động cho hộp văn bản của flashcard tương tác nâng cao

Lưu ý: Hãy bỏ chọn Ẩn sau khi của hành động cho biểu tượng đúng, sai và câu trả lời có thể hiển thị những đối tượng đó cho đến khi kết thúc bài thuyết trình. 

bỏ Ẩn sau khi

Như vậy, việc tạo ra thẻ học thông minh flashcard tương tác nâng cao trở nên dễ hơn bao giờ hết với ActivePresenter. Và chính bạn cũng có thể tạo ra những loại thẻ học thông minh flashcard khác nhau tùy theo ý định của mình. Hãy nhớ rằng, ActivePresenter luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Hãy tự mình trải nghiệm các tính năng hấp dẫn khác của ActivePresenter. Bạn hẳn sẽ ngạc nhiên với kết quả mình vừa tạo ra đấy!