Mô Tả & Luật Chơi

Trò chơi Lật mảnh ghép bao gồm một bức tranh chứa từ khóa. Bức tranh này bị ẩn sau 4 mảnh ghép. Nhiệm vụ của người chơi là trả lời các câu hỏi ẩn trong mỗi mảnh ghép và đoán từ khóa liên quan đến bức tranh. Với mỗi câu trả lời đúng, người chơi được mở một mảnh ghép và có quyền đoán từ khóa. Để trả lời từ khóa, người chơi gõ đáp án vào ô trống và ấn nút Gửi hoặc nhấn phím Enter trên bàn phím. Hãy cùng nhau tìm hiểu cách thiết kế trò chơi Lật mảnh ghép cùng phần mềm thiết kế bài giảng eLearning – ActivePresenter 8 ngay bây giờ!

Link tải về phần mềm ActivePresenter: https://atomi.vn/activepresenter/tai-ve/

Link tải về trò chơi Lật Mảnh Ghép tại đây.

Cách Thiết Kế Trò Chơi Lật Mảnh Ghép

Các bước để thiết kế trò chơi này bao gồm:

 1. Tạo slide chứa mảnh ghép và từ khoá
 2. Tạo 4 slide câu hỏi
 3. Tuỳ chỉnh Bản cái phản hồi
 4. Thêm tương tác
 5. Xem trước và Xuất bản

Bước 1: Tạo slide chứa mảnh ghép và từ khoá

Trò chơi Lật mảnh ghép

Đây là slide đầu tiên của trò chơi. Slide này bao gồm 3 phần chính là: hướng dẫn, câu hỏi về từ khóa, và bức tranh bị ẩn sau 4 mảnh ghép. Để tạo slide này, ta thực hiện các bước sau:

1.1. Thêm slide question with media. (Tab Trang đầu > Slide mới > Question with Media)

1.2. Thêm các đối tượng khác vào slide như bức tranh, 4 mảnh ghép, các hình con vật trang trí, hướng dẫn. (Tab Thêm > Hình ảnh). Tùy chỉnh kích thước và kéo đến vị trí phù hợp.

1.3. Thêm nội dung câu hỏi, tùy chỉnh font, cỡ chữ và cài đặt đáp án cho câu hỏi. 

 • Thêm nội dung cho câu hỏi: Nhấp đúp chuột vào tiêu đề và gõ câu hỏi.
 • Chỉnh font, cỡ chữ: Tab Trang đầu > Font.
 • Cài đặt đáp án đúng cho câu hỏi: Khung Thuộc tính > Thông tin chung > nhấp chuột vào nút Thêm giá trị và gõ đáp án vào. Trong mục Điểm và Báo cáo, bỏ chọn Phân biệt hoa-thường

Bước 2: Tạo 4 slide câu hỏi

Trò chơi này có 4 mảnh ghép tương ứng với 4 câu hỏi, nên ta sẽ cần thêm 4 slide. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, ta sẽ dùng tính năng Bản cái slide để tạo một bố cục chung cho cả 4 câu hỏi.

Bản cái slide

2.1. Mở Bản cái slide, ở tab Khung nhìn, ta chọn Bản cái slide

2.2. Chọn Bố cục Câu hỏi. Ví dụ, tôi thêm ảnh nền, chỉnh cỡ chữ và màu sắc cho câu hỏi. 

2.3. Đóng Bản cái slide sau khi tạo xong Bố cục slide câu hỏi.

2.4. Thêm Bố cục slide câu hỏi vừa tạo trong Bản cái slide và thêm nội dung câu hỏi cho từng slide.

Bước 3: Tùy chỉnh Bản cái phản hồi

Bản cái phản hồi

Để mỗi lần người chơi trả lời đúng, lớp phản hồi đúng sẽ xuất hiện cùng một hình ảnh minh họa đáp án đúng, tôi tùy chỉnh Bản cái phản hồi như sau:

3.1. Mở Bản cái phản hồi > Lớp Phản hồi đúng

3.2. Thêm ảnh cho câu hỏi 1: Tab Thêm > Hình ảnh

3.3. Thêm các trạng thái cho ảnh 1: Tab Khung nhìn > Trạng thái đối tượng > Thêm > đặt tên cho từng trạng thái.

3.4. Tùy chỉnh màu sắc, font chữ.

3.5. Thêm hành động chuyển đến slide 1 cho nút Tiếp tục.

3.6. Thêm hành động chuyển đến slide 1 cho nút Tiếp tục trong Lớp Phản hồi sai.

3.7. Thêm hiệu ứng chuyển đoạn thông qua tab Chuyển tiếp.

3.8. Đóng Bản cái phản hồi.

Bước 4: Thêm tương tác

Sau khi đã hoàn thành các bước tạo các đối tượng cho trò chơi Lật mảnh ghép, ta tiếp tục thêm hành động tương tác cho chúng. Đây là phần quan trọng nhất để giúp người chơi có thể tương tác được với trò chơi.

4.1. Tương tác cho phần hướng dẫn: Hiện hướng dẫn khi người chơi nhấp chuột vào bảng chỉ dẫn.

Hướng dẫn

Khi bắt đầu trò chơi, bảng hướng dẫn xuất hiện ở góc bên phải màn hình. Người chơi nhấp chuột vào bảng, phần hướng dẫn chi tiết sẽ hiện ra, đồng thời bảng chỉ dẫn ẩn đi.

Hành động cho phần này ta thêm như sau: 

 • Ẩn hướng dẫn khi bắt đầu (nhấp chuột phải > Ẩn khi bắt đầu)
 • Bảng chỉ dẫn: Thêm hành động Khi nhấp chuột
Lật mảnh ghép

4.2. Tương tác cho đáp án của từ khóa khi trả lời đúng: Hiện sao và âm thanh

Lật mảnh ghép

Tạo các ngôi sao trên một dòng thời gian mới. Trên khung Dòng thời gian, nhấp chuột vào mũi tên chỉ xuống chọn Thêm dòng thời gian > Dòng thời gian 1.

Tạo các ngôi sao: 

 • Tab Thêm > Hình dạng > Ngôi sao.
 • Thêm đường chuyển động cho ngôi sao. (Tab Hoạt hình > Thêm Hoạt hình).
 • Ẩn các ngôi sao: Nhấp chuột phải > Ẩn khi bắt đầu.

Hành động cho ô đáp án: Khi trả lời đúng thì phát âm thanh và Bắt đầu Dòng thời gian 1.

4.3. Tương tác liên kết mảnh ghép đến từng slide câu hỏi cụ thể

Thêm hành động cho từng mảnh ghép:

Mảnh 1: Khi nhấp chuột > Chuyển đến slide 2.

Lật mảnh ghép

Mảnh 2: Khi nhấp chuột > Chuyển đến slide 3

Mảnh 3: Khi nhấp chuột > Chuyển đến slide 4

Mảnh 4: Khi nhấp chuột > Chuyển đến slide 5

Đến bước này, ta cần phối hợp các hành động giữa mảnh ghép của slide 1, đáp án của câu hỏi và phản hồi đúng của mỗi câu. 

4.4. Tương tác sau khi trả lời câu hỏi: mở mảnh ghép hoặc vô hiệu hoá.

Nếu người chơi trả lời đúng một câu hỏi, mảnh ghép sẽ mở ra. 

Nếu trả lời sai, mảnh ghép chuyển sang trạng thái bị vô hiệu hoá.

 • Thêm trạng thái vô hiệu hoá cho mảnh ghép bằng cách dùng tính năng Trạng thái đối tượng. Tab Khung nhìn  > Trạng thái đối tượng
 • Ta thêm Biểu tượng vào trạng thái này như sau: Tab Thêm > Biểu tượng > vẽ 1 biểu tượng lên Canvas. > Xóa biểu tượng đi. Lúc này biểu tượng đã được lưu trong Tài nguyên
 • Mở Trạng thái đối tượng > Thêm > Vô hiệu hoá > chọn hình ảnh từ bài giảng và chọn biểu tượng. 

Sau đó, ta cần thêm biến và hành động cho từng mảnh ghép như sau:

Đầu tiên, ta thêm biến cho 4 mảnh ghép và 4 phản hồi. 

Chúng ta dùng biến Văn bản cho 4 mảnh ghép vì biến này không cần đặt giá trị mặc định ban đầu. Sau đó, ta có thể đặt giá trị cho câu trả lời đúng là Đúng hoặc Sai ở sự kiện Khi trả lời đúng của từng câu hỏi.

Chúng ta dùng biến Đúng/Sai cho phản hồi vì phản hồi chỉ có 2 giá trị mặc định. Và chúng ta có thể đặt giá trị mặc định ban đầu là Đúng hoặc Sai.

Thêm biến như sau: Tab Trang đầu > Biến > nhấp vào dấu cộng màu xanh để thêm.

Lật mảnh ghép

Thêm hành động nâng cao cho slide đầu tiên:

Hành động nâng cao 1

4.5. Tương tác cho phản hồi khi trả lời đúng

Khi trả lời đúng, đặt giá trị của biến là Đúng, đồng thời hiện hình ảnh minh họa cho phản hồi của câu trả lời đúng. 

Vì mỗi câu trả lời đúng sẽ hiện 1 hình ảnh minh họa tương ứng nên ta sẽ sử dụng biến Đúng/Sai cho từng ảnh. Ta cài đặt ảnh 1 là đúng và tất cả các ảnh còn lại là sai thì khi trả lời đúng sẽ hiện hình ảnh 1. 

Ta tạo hành động nâng cao khi trả lời đúng cho tất cả các câu hỏi như sau:

Hành động nâng cao 2

4.6. Tương tác cho phản hồi khi trả lời sai

Khi trả lời sai, đặt giá trị của biến là sai, hiện phản hồi sai. Ta tạo hành động nâng cao như sau: 

Hành động nâng cao 3

4.7. Gán hành động nâng cao cho sự kiện

Thêm hành động Khi thực hiện đúngKhi thực hiện sai cho từng câu hỏi

 • Khi người chơi trả lời đúng:
Khi trả lời đúng
 • Khi người chơi trả lời sai:
Khi thực hiện sai

Thêm hành động lật mảnh ghép vào sự kiện Khi tải của Slide 1.

Hành động lật mảnh ghép cho slide 1

4.8. Tuỳ chỉnh hình ảnh cho Lớp phản hồi đúng

Hành động cho slide Lớp phản hồi đúng để hiện hình ảnh minh hoạ cho câu trả lời đúng. 

Mở Bản cái phản hồi, trong Bố cục slide của Lớp Phản hồi đúng, thêm hành động cho sự kiện Khi tải như sau:

Phản hồi

Bước 5: Xem trước và Xuất bản trò chơi Lật mảnh ghép

Bước cuối cùng sau khi bạn tạo xong trò chơi là Xuất bản. Định dạng HTML5 giúp người chơi có thể tương tác được với trò chơi. Vì vậy, ta sẽ xuất bản trò chơi ở định dạng này. Tuy nhiên trước khi xuất bản, ta cần xem trò chơi đã đúng như ý muốn chưa bằng cách nhấp chuột vào nút Xem trước HTML5 hoặc ấn phím F5 trên bàn phím. Lúc này, trò chơi bạn vừa tạo sẽ hiện trên một trình duyệt web và bạn có thể tương tác với nó như sau khi xuất bản. 

Xuất bản trò chơi

Như vậy là chúng ta vừa biết cách thiết kế trò chơi Lật mảnh ghép thông qua việc sử dụng phần mềm ActivePresenter 8. Hãy theo dõi trang blog của chúng tôi để biết thêm cách thiết kế nhiều trò chơi hay và thú vị hơn nhé. 

Xem thêm:

Trò chơi Tìm Điểm Khác Biệt Giữa Hai Bức TranhTrò Chơi Ô Chữ Toán Học
Trò chơi Đường Về NhàTrò Chơi Tìm Đồ Vật Bị Ẩn
Trò chơi Tìm Quy Luật Điền Vào Chỗ Trống Còn ThiếuTrò chơi Giải Cứu Bãi Biển