Cách Tạo Bài Giảng Video Tương Tác Với ActivePresenter

Cách Tạo Bài Giảng Video Tương Tác Với ActivePresenter

Video bài giảng thông thường và video tương tác khác nhau ở những điểm nào? Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu các bước chi tiết để tạo một bài giảng video tương tác bằng phần mềm ActivePresenter 8.  Trong thời gian qua, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã tổ chức Cuộc...
Tạo Đồng Hồ Đếm Ngược Cho Bài Kiểm Tra Trực Tuyến

Tạo Đồng Hồ Đếm Ngược Cho Bài Kiểm Tra Trực Tuyến

Hãy cùng tìm hiểu 4 bước để tạo đồng hồ đếm ngược cho bài kiểm tra trực tuyến bằng phần mềm ActivePresenter 8. Đó là chuẩn bị câu hỏi kiểm tra, thêm đồng hồ đếm ngược, cài đặt đồng hồ đếm ngược và xem trước & xuất bản bài kiểm tra.  Đồng hồ đếm ngược được...
Thiết Kế Trò Chơi Gỡ Bom Với Phần Mềm ActivePresenter 8

Thiết Kế Trò Chơi Gỡ Bom Với Phần Mềm ActivePresenter 8

Trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu cách thiết kế trò chơi Gỡ Bom với phần mềm ActivePresenter 8. Đây là một trò chơi eLearning đơn giản, dễ tạo và giúp tăng cường khả năng tập trung giải quyết vấn đề của học sinh. Trong trò chơi này, nếu người chơi trả lời...