Phương pháp Học Tập Kết Hợp (Blended Learning) Đã Thay Đổi Vai Trò Của Người Giáo Viên Như Thế Nào?

Phương pháp Học Tập Kết Hợp (Blended Learning) Đã Thay Đổi Vai Trò Của Người Giáo Viên Như Thế Nào?

Trong những bài viết trước đây, bạn đã có cái nhìn tổng quát về các xu hướng học tập như Học tập từng bước nhỏ (Microlearning) hay Học tập cá nhân. Cùng với hai xu hướng học tập nổi bật trên, Học tập kết hợp cũng được xem là một xu hướng học tập giúp cải thiện chất...
Cái Nhìn Tổng Quát Về Xu Hướng Game Hóa Trong E-Learning

Cái Nhìn Tổng Quát Về Xu Hướng Game Hóa Trong E-Learning

Khi nhắc đến thuật ngữ “Game hóa” (Gamification), nhiều người vẫn thường nghĩ đến thứ gì đó liên quan đến các trò chơi điện tử. Cách hiểu này đúng nhưng chưa thực sự đầy đủ. Vậy, Game hóa là gì và nó có lợi ích như thế nào trong những ngành công nghiệp không liên quan...