Vai Trò Của Video Tương Tác Trong Giáo Dục Trực Tuyến

Vai Trò Của Video Tương Tác Trong Giáo Dục Trực Tuyến

Video không chỉ đóng vai trò quan trọng trong marketing mà từ lâu đã trở thành một yếu tố không thể thể thiếu trong giáo dục trực tuyến. Một video bao gồm các yếu tố hình ảnh và âm thanh. Nhờ đó, giúp giảm tải khối lượng đọc cho người học. Bên cạnh đó, nội dung bài...
Cách Tạo Thẻ Lật Thông Minh với ActivePresenter 8

Cách Tạo Thẻ Lật Thông Minh với ActivePresenter 8

Thẻ lật cũng là một loại thẻ học thông minh e-flashcard. Loại thẻ này giúp người học nhanh chóng ghi nhớ thông tin và củng cố kiến thức. Người học có thể nhấp vào một mặt của thẻ để khám phá các nội dung tương ứng (như hình ảnh, mô tả) ở mặt còn lại. Thẻ lật khác với...
Áp Dụng Mô Phỏng Tương Tác Trong Đào Tạo Nhân Viên

Áp Dụng Mô Phỏng Tương Tác Trong Đào Tạo Nhân Viên

Như chúng ta đều biết, đối với việc vận hành và phát triển của một doanh nghiệp thì không thể không nhắc đến quá trình đào tạo nhân viên. Bởi lẽ trình độ của nhân viên có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp. Ngày nay, cùng với sự trợ giúp đắc lực từ...