Số Hóa Bài Giảng eLearning Với Ảnh Động GIF

Số Hóa Bài Giảng eLearning Với Ảnh Động GIF

Là một tài nguyên đơn giản và tốn ít dung lượng, ảnh động GIF đã và đang được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực eLearning. Sau đây chúng ta hãy cùng đi sâu vào tìm hiểu ảnh động GIF là gì và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.   Cho đến nay, lĩnh vực...
So Sánh Các Loại Phần Mềm eLearning

So Sánh Các Loại Phần Mềm eLearning

Phần mềm eLearning là công cụ trợ giúp đắc lực khi thiết kế một bài giảng điện tử. Dựa vào đặc điểm lưu trữ, các phần mềm eLearning được chia làm hai loại. Đó là phần mềm được cài đặt trong máy tính và phần mềm trực tuyến. Phần mềm eLearning trên thị trường hiện nay...