Tạo Trò Chơi Kéo Thả Bằng Phần Mềm ActivePresenter 8

Tạo Trò Chơi Kéo Thả Bằng Phần Mềm ActivePresenter 8

Trò chơi Kéo thả là một hoạt động giáo dục vui nhộn cho các bạn nhỏ. Khi chơi, việc tìm và kéo thả các hình khối giúp tăng cường khả năng nhận biết các loại hình dạng của trẻ. Trong các bài viết trước, các bạn đã tìm hiểu về cách thiết kế trò chơi “Tìm quy luật và...