Ưu – Nhược Điểm Của Giáo Dục Tại Nhà

Ưu – Nhược Điểm Của Giáo Dục Tại Nhà

Giáo dục tại nhà có nghĩa là cha mẹ sẽ tự giáo dục con cái thay vì gửi chúng đến trường học. Hãy cùng tìm hiểu hình thức này có những ưu điểm và nhược điểm gì trong bài viết hôm nay.  Giáo dục tại nhà là một khái niệm khá mới mẻ ở Việt Nam. Tuy nhiên, nó không...
Tạo Đồng Hồ Đếm Ngược Cho Bài Kiểm Tra Trực Tuyến

Tạo Đồng Hồ Đếm Ngược Cho Bài Kiểm Tra Trực Tuyến

Hãy cùng tìm hiểu 4 bước để tạo đồng hồ đếm ngược cho bài kiểm tra trực tuyến bằng phần mềm ActivePresenter 8. Đó là chuẩn bị câu hỏi kiểm tra, thêm đồng hồ đếm ngược, cài đặt đồng hồ đếm ngược và xem trước & xuất bản bài kiểm tra.  Đồng hồ đếm ngược được...
5 Điều Cần Biết Để Thiết Kế Đề Thi Hiệu Quả

5 Điều Cần Biết Để Thiết Kế Đề Thi Hiệu Quả

Cùng tìm hiểu 5 điều cần biết để thiết kế đề thi hiệu quả: xác định số lượng câu hỏi trong đề, tạo nội dung câu hỏi chất lượng, đặt câu hỏi ngắn, dùng ngôn ngữ đơn giản và sử dụng hình ảnh cho các phương án trả lời. Ở bài viết trước, các bạn đã được giới thiệu về các...