Cách Sử Dụng Tương Tác Kéo – Thả trong ActivePresenter

Cách Sử Dụng Tương Tác Kéo – Thả trong ActivePresenter

Kéo và thả (hay còn gọi là kéo – thả) là một tính năng vô cùng hữu ích của ActivePresenter. Tính năng này giúp bạn dễ dàng tạo ra những tương tác kéo – thả ấn tượng. Trong bài viết này, tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ về tính năng này. Những Hiểu Biết Về Tương Tác...