Giáo Dục Từ Xa – Cơ Hội Và Thách Thức

Giáo Dục Từ Xa – Cơ Hội Và Thách Thức

Giáo dục từ xa không còn là khái niệm mới trong giáo dục. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu những cơ hội và thách thức của giáo dục từ xa trong bối cảnh hiện nay.  Thực tế cuộc sống đã cho thấy rất nhiều trường hợp người học mong muốn được tiếp cận với nền...
Ưu – Nhược Điểm Của Học Tập Trực Tuyến

Ưu – Nhược Điểm Của Học Tập Trực Tuyến

Học tập trực tuyến là hình thức học tập được nhắc đến nhiều nhất trong bối cảnh hiện nay. Hãy cùng khám phá 8 ưu và nhược điểm của học tập trực tuyến đối với giáo viên và học sinh trong bài viết này. Không thể phủ nhận tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với nền kinh...