Ghi âm thanh hệ thống trên macOS

Quay video màn hình và ghi âm thanh (bao gồm cả âm thanh từ microphone và âm thanh trên máy tính) thường xuyên được sử dụng khi tạo những video minh họa. Việc này có thể được thực hiện với ActivePresenter 7 trên hệ điều hành Windows một cách khá đơn giản. Tuy nhiên,...