Tải ActivePresenter

ActivePresenter 7

Hỗ trợ Windows 7, 8, 10 (64-bit)
Phiên bản 7.5.8 (Phát hành ngày 02/08/2019)

ActivePresenter 7

Hỗ trợ macOS 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
Phiên bản 7.5.8 (Phát hành ngày 02/08/2019)

năm nghiên cứu & phát triển

Doanh nghiệp & Trường học

Triệu Lượt cài đặt & SỬ DỤNG

Quốc gia & vùng lãnh thổ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG ATOMI

Tầng 15, Tòa Nhà Việt Á, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Website: https://atomi.vn

Bán hàng: sales@atomisystems.com
Hỗ trợ: support@atomisystems.com

Tel:  024 – 3755 – 8373
Fax: 024 – 3755 – 8372